Hľadaný výraz: Nm 31,54, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
54 Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od veliteľov tisícok a stotín a zaniesli ho do stánku zjavenia, aby pripamätúvalo Izraelitov u Pána.

1

mail   print   facebook   twitter