Hľadaný výraz: Nm 31,52, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
52 Všetkého zlata, ktoré priniesli velitelia tisícok a stotín ako pozdvihovanú obetu pre Pána, bolo šestnásťtisícsedemstopäťdesiat šeklov.

1

mail   print   facebook   twitter