Hľadaný výraz: Nm 31,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba!

1

mail   print   facebook   twitter