Hľadaný výraz: Nm 30,2-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Mojžiš vravel kniežatám izraelských kmeňov: „Toto prikazuje Pán: 3 Ak niektorý muž urobí Pánovi sľub alebo ak sa zaprisahá, že sa zaväzuje zdržovať sa niečoho, nech nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko, ako sľúbil.

1

mail   print   facebook   twitter