Hľadaný výraz: Nm 3,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj, 2 a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar. 3 To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. 4 Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.

1

mail   print   facebook   twitter