Hľadaný výraz: Nm 29,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Toto budete obetovať Pánovi na svoje sviatky okrem toho, čo prinesiete zo sľubu, alebo ako dobrovoľný dar na celostnú žertvu, potravinovú obetu, nápojovú obetu a pokojnú žertvu.“

1

mail   print   facebook   twitter