Hľadaný výraz: Nm 28,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 V sobotňajší deň budeš obetovať dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky, poliatej olejom, ako potravinovú obetu a k tomu aj nápojovú obetu.

1

mail   print   facebook   twitter