Hľadaný výraz: Nm 27,15-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Tu Mojžiš povedal Pánovi: 16 „Pane, Boh dychu každého tela, ustanov nad týmto ľudom muža, 17 ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera!“

1

mail   print   facebook   twitter