Hľadaný výraz: Nm 26,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia boli: Henoch, z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Faluovcov,

1

mail   print   facebook   twitter