Hľadaný výraz: Nm 25,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 a podľa tejto zmluvy bude kňazstvo patriť jemu a jeho potomstvu po ňom naveky; za to, že horlil za svojho Boha a získal zmierenie Izraelitom.“

1

mail   print   facebook   twitter