Hľadaný výraz: Nm 25,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.

1

mail   print   facebook   twitter