Hľadaný výraz: Nm 24,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje, tvoje príbytky, Izrael!

1

mail   print   facebook   twitter