Hľadaný výraz: Nm 24,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A ešte predniesol slávnostný spev a vravel: „Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí, 24 lode prídu od Kitimu, pokoria Asýra, pokoria Hebera, ale aj on nakoniec zahynie!“

1

mail   print   facebook   twitter