Hľadaný výraz: Nm 24,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal: „Pevné je tvoje sídlo. Hniezdo si si postavil na skale. 22 A predsa si, Kain, odsúdený na skazu, keď ťa Asýr odvlečie do zajatia!“

1

mail   print   facebook   twitter