Hľadaný výraz: Nm 24,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď uzrel Amalekitov, predniesol svoj slávnostný spev, hovoriac: „Prvým bol Amalek medzi národmi, no jeho koniec - je záhuba!“

1

mail   print   facebook   twitter