Hľadaný výraz: Nm 23,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Tu predniesol svoj oslavný spev a hovoril: Z Aramu ma Balak priviedol, od vrchov východu moabský kráľ: Poď, prekľaj mi Jakuba, poď zlorečiť Izraelovi!

1

mail   print   facebook   twitter