Hľadaný výraz: Nm 23,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Potom Balak povedal Balámovi: „Poď, zavediem ťa ešte na iné miesto. Možnože zaľúbi sa Bohu, aby si mi ho odtiaľ preklial.“

1

mail   print   facebook   twitter