Hľadaný výraz: Nm 23,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 I vzal ho so sebou na strážne miesto na končiar Fasgy, postavil sedem oltárov a na každom obetoval po jednom býčkovi a jednom baranovi.

1

mail   print   facebook   twitter