Hľadaný výraz: Nm 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

1

mail   print   facebook   twitter