Hľadaný výraz: Nm 21,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 z Bamotu do údolia v Moabských stepiach, na výšinu Fasgy, ktorá hľadí do pustatiny.

1

mail   print   facebook   twitter