Hľadaný výraz: Nm 21,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Preto sa hovorí v „Knihe bojov Pánových“: 15 „Vaheb v Sufe a údolia Arnonu, svahy údolí, čo sa tiahnu do krajiny Ar a opierajú sa o hranicu Moabska.“

1

mail   print   facebook   twitter