Hľadaný výraz: Nm 21,10-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Potom Izraeliti išli ďalej a táborili v Obote. 11 Keď sa z Oboty vzdialili, utáborili sa v Jeabarime, na púšti východne od Moabska. 12 Odtiaľ sa pobrali ďalej a táborili pri potoku Zared.

1

mail   print   facebook   twitter