Hľadaný výraz: Nm 20,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 „Vezmi si palicu a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron, a pred ich očami rozkážte skale, aby dala vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť i jej dobytok.“

1

mail   print   facebook   twitter