Hľadaný výraz: Nm 20,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 To sú vody Meríby (Vody zvady), kde sa Izraeliti vadili s Pánom a (kde) sa na nich oslávil.

1

mail   print   facebook   twitter