Hľadaný výraz: Nm 20,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: „Počujte, vy buriči: Budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly?“

1

mail   print   facebook   twitter