Hľadaný výraz: Nm 18,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ty však a tvoji synovia s tebou vykonávajte svoj kňazský úrad vo všetkom, čo sa týka oltára a toho, čo je za oponou. Tam konajte svoju službu! Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal; keby sa priblížil nepovolaný, nech zomrie!“

1

mail   print   facebook   twitter