Hľadaný výraz: Nm 16,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Potom dal Mojžiš zavolať Eliabových synov Dátana a Ábirona. Oni však odpovedali: „Nejdeme!

1

mail   print   facebook   twitter