Hľadaný výraz: Nm 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A Kore, syn Isaara, syna Kaátovho, syna Léviho, získal Rubenovcov, Eliabových synov Dátana a Ábirona a Feletovho syna Hona, pre svoju vec.

1

mail   print   facebook   twitter