Hľadaný výraz: Nm 15,17-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Pán hovoril Mojžišovi: 18 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vovediem, 19 a budete jesť z obilia tej krajiny, oddeľte podávaciu obetu pre Pána! 20 Venujte peceň zo svojej prvej múky na podávaciu obetu! Oddeľte ju ako podávanie z vášho humna! 21 Teda svoju prvú múku budete dávať Pánovi na podávaciu obetu vo všetkých vašich pokoleniach.

1

mail   print   facebook   twitter