Hľadaný výraz: Nm 14,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kaleb, ktorí boli tiež na výzvedách v krajine, roztrhli si odev

1

mail   print   facebook   twitter