Hľadaný výraz: Nm 14,45, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
45 Tu zostúpili Amalekiti a Kanaánčania a bili ich, a prenasledovali ich až po Hormu.

1

mail   print   facebook   twitter