Hľadaný výraz: Nm 13,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanaánsku krajinu, povedal im: „Choďte do Negebu, potom vystúpte na vrchy

1

mail   print   facebook   twitter