Hľadaný výraz: Nm 12,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 a riekol im: „Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní a hovorím s ním vo sne!

1

mail   print   facebook   twitter