Hľadaný výraz: Nm 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Mária a Áron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totižto s kušitskou ženou.

1

mail   print   facebook   twitter