Hľadaný výraz: Nm 11,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. Okrem manny nevidia naše oči nič!“

1

mail   print   facebook   twitter