Hľadaný výraz: Nm 11,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Preto nazvali to miesto Kibrot-Hatava (Hroby pažravosti); tam totiž pochovali pažravý ľud.

1

mail   print   facebook   twitter