Hľadaný výraz: Nm 11,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Tu Pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi sedemdesiatich mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskoršie sa to s nimi už nestalo.

1

mail   print   facebook   twitter