Hľadaný výraz: Nm 10,34-36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi Pánov oblak, 35 a keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovorieval: „Vstaň, Pane, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia a nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!“ 36 Keď sa zastavovala, vravieval: „Vráť sa, Pane, k množstvu Izraelovho vojska!“

1

mail   print   facebook   twitter