Hľadaný výraz: Nm 10,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelovmu synovi, Madiánčanovi Hobabovi: „Ideme na miesto, o ktorom Pán povedal: »Dám ho vám!« Poď s nami! Odvďačíme sa ti. Veď Pán prisľúbil Izraelovi mnoho dobrého!“

1

mail   print   facebook   twitter