Hľadaný výraz: Nm 10,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 V druhom roku, v druhom mesiaci, na dvadsiaty deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. 12 Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran.

1

mail   print   facebook   twitter