Hľadaný výraz: Nm 6,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hospodin povedal Mojžišovi:

1

mail   print   facebook   twitter