Hľadaný výraz: Nm 5,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Potom kňaz vezme zo ženiných rúk obetu žiarlivosti, podá ju ako potravinovú obetu pred Pánom a položí ju na oltár.

1

mail   print   facebook   twitter