Hľadaný výraz: Nm 5,25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Potom nech kňaz vezme z ruky ženy obeť pri žiarlivosti, zamáva obeťou pred Hospodinom a prinesie ju ku oltáru.

1

mail   print   facebook   twitter