Hľadaný výraz: Nm 5,25, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Potom vezme kněz z ženiny ruky obětní dar žárlivosti, bude obětní dar nabízet podáváním Hospodinu a přinese jej k oltáři.

1

mail   print   facebook   twitter