Hľadaný výraz: Nm 36,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vtedy prikázal Mojžiš synom Izraelovým na rozkaz Hospodinov a riekol: Dobre hovorí pokolenie synov Jozefových.

1

mail   print   facebook   twitter