Hľadaný výraz: Nm 36,5, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Na rozkaz Hospodinov Mojžiš prikázal Izraelcom: Správne hovorí kmeň Jozefovcov.

1

mail   print   facebook   twitter