Hľadaný výraz: Nm 32,41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 Manassesov syn Jair tiež vytiahol do boja, zaujal ich stanové dediny a nazval ich Havot-Jair.

1

mail   print   facebook   twitter