Hľadaný výraz: Nm 18,7, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
7 Ty pak a synové tvoji s tebou ostříhati budete kněžství svého při všech věcech přináležejících k oltáři, a kteréž jsou za oponou, a sloužiti budete. Úřad kněžství vašeho darem jsem vám dal, protož, přistoupil-li by kdo cizí, umře.

1

mail   print   facebook   twitter