Hľadaný výraz: Nm 18,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 A povedz im: Keď budete z toho dávať to najlepšie, bude sa to levitom tak počítať ako ostatným Izraelitom výnos z humna a lisu.

1

mail   print   facebook   twitter