Hľadaný výraz: Nm 15,32-36, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
32 A stalo sa, keď boli synovia Izraelovi na púšti, že našli muža, ktorý sbieral drevo v sobotný deň. 33 A tí, ktorí ho našli sbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci. 34 A dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, čo sa mu má učiniť. 35 A Hospodin riekol Mojžišovi: Ten človek zomrie! Celá obec ho ukameňuje vonku za táborom. 36 Vtedy ho vyviedli, celá obec, von za tábor a ukameňovali ho, aj zomrel, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

1

mail   print   facebook   twitter